Introducing the IB Ethiopia 2019/20 Team

Published on
We’re excited to introduce the IBP team researching Ethiopia! For corporate sponsorship opportunities or to follow the progress of our research, please contact us.

Vi har gleden av å introdusere IBP-teamet som skal undersøke Etiopia! Ta gjerne kontakt med oss angående muligheter for å bli vår fremtidige sponsor eller for å holde deg oppdatert om prosjektets framgang.

Back row (Left to right): Alexandra Vardinoyannis (Investor Relations), Simon Maasø (Head of Research), Lucas Bjørke Francois (Investor Relations), Katrin Havnes (Head of PR & Communications /Investor Relations)
Front row (L-R): Zahid Ali (Chief Editor), Sardar Wasi Uddin Al Ahmed (Head of Finance), Himal Gautam (Assistant Project Manager), Eline Langedrag Eilerås (Project Manager)